" Het zaad ontkiemt

   en groeit  op zonder

  dat iemand weet hoe"

 

                                  (M.K. 4,27)

( Tekst priesterwijding Kapelaan Kouwenberg

   d.d. 23 juli 1963)

DOGMATISCHE UNIE